Αλκαίος 1

Οδός Αλκαίου 16

Τ.Κ. 81100

Μυτιλήνη

τηλ - φαξ. :+30 22510 47737

11111 και +30 6981314154

 

 

 

 

Αλκαίος 2

Οδός Αλκαίου 32

Τ.Κ. 81100

Μυτιλήνη

τηλ - φαξ. :+30 22510 47737

11111 και +30 6981314154

Μπορείτε να μας βρείτε:
e-mail: alkaiosrooms@gmail.com

 

 

 

 

 
 

 

Iren

Οδός Κομνηνάκη και Ίμβρου

Τ.Κ. 81100

Μυτιλήνη

τηλ - φαξ. :+30 22510 47737

11111 και +30 6981314154